Våra

tjänster


Utbildningar


Byggingenjör

ISO 9001

Fukt i byggprocessen

Överlåtelsebesiktningsman

Bygglagstiftning

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljö Magister

Biologi Kandidat

KTH

BFAB

KTH

SBR

BBR

UU

KTH

IU

Kontrollansvarig PBL

ISO 14001

Entreprenadbesiktningsman

Brandlagstiftning

Termografering

Ekotoxilogi Magister

Bas-U och Bas-P

SITAC

BFAB

SITAC

BBR

Certifierad

UU

NOVO

Byggingenjör - KTH

ISO 9001 - BFAB

Fukt i byggprocessen - KTH

Överlåtelsebesiktningsman - SBR

Bygglagstiftning - BBR

Arbetsmiljöingenjör - UU

Arbetsmiljö Magister - KTH

Biologi Kandidat - IU

Kontrollansvarig PBL - SITAC

ISO 14001 - BFAB

Entreprenadbesiktningsman - SITAC

Brandlagstiftning - BBR

Termografering - Certifierad

Ekotoxilogi Magister - UU

Bas-U och Bas-P - NOVO

Vana från


Drivmedelsbranschen

Beställare/kravställare

Projektering

Miljöföroreningar

Arbetsmiljöutbildningar

Fastighetsutveckling

Byggnadsarbeten

Saneringsarbeten

Fuktutredningar

Arbetsmiljöutredningar

Drivmedelsbranschen

Beställare/kravställare

Projektering

Miljöföroreningar

Arbetsmiljöutbildningar

Fastighetsutveckling

Byggnadsarbeten

Saneringsarbeten

Fuktutredningar

Arbetsmiljöutredningar

Miljö- &
kvalitetspolicy


I stort sett allt Ackurat Projekt AB gör, kommer på ett eller annat sätt påverka den miljö och det samhälle vi lever i. Som konsulter blir vi ofta involverade i tidiga skeden i projekten. Det ger oss både en möjlighet och skyldighet att ta ansvar för vår miljö. Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i de uppdrag vi är inblandade i.

Vi arbetar i enlighet med försiktighetsprincipen i miljöbalken:

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön".

"Vi bevakar och följer gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet."

I Ackurat Projekt AB arbetar vi ständigt med förbättringsåtgärder för att utveckla våra arbetsmetoder. Genom strategisk kompetensutveckling och kontinuerlig utbildning, förbättrar vi oss ständigt. Den kunskap och erfarenhet som vi tillägnar oss i uppdragen tillvaratas och utvecklas.

Tomas Niklasson - VD och ägare.

Kontakt


Tomas Niklasson

VD och ägare Ackurat Projekt AB

tomas@ackuratprojekt.se

072 – 22 55 199

  • Länsförsäkringar

  • Bauhaus

  • Lidl

  • SBR

  • Svenska kyrkan

Kontakta oss

Tveka inte att höra av er till oss om det är något ni undrar över eller har frågor. Vi sätter alltid er i fokus.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att leverera tjänster som resulterar i ett mervärde för er.

  • Ackurat Projekt AB
  • Ängsgården
  • 749 51 Grillby