Lidl


Kontorsanpassning av Lidls huvudkontor i Solna.

Aug - 25 - 2015

Ackurat Projekt AB är inblandade i ombyggnationen av Lidls huvudkontor i Solna. Vi har rollerna kontrollansvarig samt byggledare.

Det innebär bland annat att vi håller i byggmöten och utför arbetsplatsbesök. Dessutom har vi kontakt med samtliga inblandade entreprenörer. Det blir många moment att hålla koll på samtidigt, vilket innebär att det är ytterst viktigt att protokollföra olika beslut och ändringar för att undvika missförstånd i senare skede.

Renoveringen berör en totalrenovering av bottenplanet och mindre renoveringar av de tre övriga våningarna.

Vi är mycket stolta över samarbetet med Lidl och ser fram emot fortsatt samarbete.