Svenska Kyrkan


Utvändig renovering av två objekt i Enköping.

Aug - 25 - 2015

Ackurat Projekt AB hjälper Svenska Kyrkan att renovera två unika fastigheter i Enköping. Dessa projekt är mycket intressanta och roliga då det är viktigt att jobba med noggrannhet och omsorg för att bevara detaljer, utsmyckningar och dylikt.

Vi har tagit fram ett förfrågningsunderlag för bägge projekten och kommer att hjälpa Svenska Kyrkan med kontrollansvarsrollen och projektledningen.

Uppdatering av detta projekt kommer inom kort.